De zachte kant van BIM

BIM zorgt voor een intensere manier van samenwerken. Verschillende disciplines binnen het bouwproces gaan gelijkwaardiger wijze met elkaar om dan vroeger. De onderaannemer zit nu aan tafel met de opdrachtgever, de facilitair manager overlegt met de hoofdaannemer, de brandveiligheidsadviseur legt de adviezen neer voor de eindgebruiker. BIM zorgt ervoor dat we eerder met elkaar moeten samenwerken. BIM vraagt om vertrouwen. Het zijn zachte termen voor een harde wereld. Maar niet minder belangrijk. In dit gemengde BIM-proces komen onze zwaktes eerder naar voren. We moeten het achterste van onze tong laten zien. Daarom zijn de soft skills, de zogenaamde zachte kant van BIM, minstens zo belangrijk als de hard skills.

Maar kunnen we dat wel? Wat hebben we als mens nodig voor BIM-samenwerking? Onderzoek (Wei Wu en Raja, 2014) wijst uit dat iemand die samenwerkt binnen BIM-projecten meerdere kwalificaties nodig heeft:

  • Technische en functionele vaardigheden
  • BIM-workflow- en strategische planning
  • Kennis van multidisciplinair modelmanagement
  • Communicatievaardigheden
  • Samenwerkingsvaardigheden

Dus naast technische kennis ook vaardigheden in communicatie en samenwerken. Wanneer we kijken naar het artikel van Davies e.a. (2015) over Soft Skills requirements in a BIM project team wordt daar nog verder ingegaan op deze vaardigheden. Conflictmanagement, communicatie- en onderhandelingsvaardigheden zijn essentieel voor een BIM-specialist. Vervolgens is omgaan met autoriteit en leiderschap van wezenlijk belang. En tenslotte wordt van hem of haar een open leerhouding gevraagd.

In de uitvoeringsfase kijken de verschillende disciplines wezenlijk anders naar een project. De ontwerper, de bouwer, de eindgebruiker en de beheerder: allen hebben een andere rol voor het gebouw. Binnen het BIM-proces komen die deelnemers bij elkaar, wat ervoor zorgt dan de één zich moet kunnen inleven in de ander.

Druchtman & Partners kent en erkent deze BIM soft skills. Wij begeleiden en trainen organisaties in deze processen, zodat ook de zachte kant van BIM (verder) ontwikkeld wordt.

Actueel bij Druchtman & Partners

Relevante informatie

Direct toegang tot kennis en updates