Diensten en producten van Druchtman & Partners

Consultancy voor de optimalisatie van processen en informatiemanagement


Druchtman & Partners adviseert organisaties en bedrijven in de bouwindustrie. Wij helpen architecten, bouwkundige ingenieursbureaus, aannemers en vastgoedeigenaren met het optimaliseren van ontwerp-, bouw- en beheerprocessen. We zien daarin een grote rol weggelegd voor informatiemanagement en procesoptimalisatie.


Contact over Consultancy


Newforma Consultancy


Wij adviseren ten aanzien van de implementatie en functionele uitbreidingen van Newforma PIM software.

  • Integratie met Enterprise Data Management Systemen
  • Project-migratieservices bij bijvoorbeeld overnames, fusies of acquisities.
  • Systeemcheck om prestaties met Newforma Project Center te optimaliseren en/of te anticiperen op een groei van het aantal gebruikers, vestigingen of projecten.
  • Analyse om gebruikerservaring, workflows en business processen te evalueren en te verbeteren.
  • Begeleiding medewerkers in het gebruik van Newforma Project Center en identificatie opleidingsbehoefte.


Interim- en Projectmanagement


Doe een beroep op de expertise van Druchtman & Partners voor extra capaciteit of om een project uit te voeren. Onze interim managers hebben een frisse blik op uw problematiek en zijn niet beïnvloed door de organisatiecultuur. Indien nodig zijn ze in staat drastische beslissingen te nemen en zich te richten op het directe en actuele organisatiebelang. De inzet van externe krachten wordt door de organisatie vaak als een duidelijk signaal gezien dat het de leiding ernst is om de problemen aan te pakken. De consultants van Druchtman & Partners beschikken over branchespecifieke kennis en vaardigheden en zijn inzetbaar voor:

  • (Project) Informatie Management
  • Project Migratieservices
  • Facility Management
  • Project Management

BIM Implementatie


De introductie van Building Information Modeling (BIM) vraagt behalve om technologische veranderingen, om andere processen en een andere cultuur  binnen organisaties in de gehele bouwkolom. Eenduidige informatie-uitwisseling draagt daarbij bij aan een optimale samenwerking. BIM versterkt zo de relatie tussen ketenpartners, creëert nieuwe businessmodellen, verhoogt efficiëntie en reduceert afval.

Druchtman & Partners ontwikkelt en begeleidt verander- en implementatietrajecten voor organisaties die BIM willen introduceren of optimaliseren.


© 2024 Druchtman & Partners bv - All rights reserved.