Troonrede 2020, Miljoenennota en de Nederlandse bouwsector

zonnepanelen techniek bouw

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op Prinsjesdag de plannen van het kabinet voorgelezen in de Troonrede. Uiteraard ging een groot deel over de wereldwijde pandemie.

Ook de bouwsector kwam volop aan bod. Zo werd er gesproken over “een betaalbaar huis in een veilige buurt”. De regering is van plan een woningbouwimpuls te geven en daarmee krijgen corporaties die meer sociale woningen bouwen een korting op de verhuurdersheffing. We kunnen weer volop gaan bouwen! Ook voor starters en middeninkomens. Dit is een mooie kans voor ontwikkelaars, woningcorporaties en stedenbouwkundigen. Iedereen heeft recht op een veilige buurt en een huis dat hij of zij kan betalen. Uiteraard met het milieu in ons achterhoofd.

De Koning noemde de gerechtelijke uitspraak over de uitstoot van stikstof. Dit geeft ons als bouwsector de mogelijkheid te zoeken naar een nieuwe aanpak, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk blijven. Volop mogelijkheden voor innovatie, lijkt me.

We moeten als sector 20 of 30 jaar vooruit kijken. Hoe gaan we gebruik maken van het investeringsfonds voor duurzame economie? Kunnen we projecten opzetten die het mogelijk maken om te investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur?

Miljoenennota

De Miljoenennota spreekt over de maatregelen om meer betaalbare woningen te realiseren. Hiervoor komt er meer regie vanuit het Rijk. Men wil de besluitvorming versnellen bij enkele grootschalige woningbouwlocaties. De regering gaat zelfs kijken naar de mogelijkheid voor een Rijksontwikkelbedrijf.

Om de woningbouw te stimuleren is er in 2021 in totaal 295 miljoen euro extra geld beschikbaar, waarvan honderd miljoen structureel. Er zal extra aandacht aan woningen voor kwetsbare groepen en ouderen gegeven worden. Dus daar zal de bouwsector in moeten investeren. Ook een doorbouwgarantie wordt verder uitgewerkt. In de garantie worden ook de financiële risico’s en budgettaire impact in kaart gebracht. Het kabinet verwacht dat dit leidt tot snellere besluitvorming met een sterkere positie voor de bouw.

Er komt een totaalbedrag beschikbaar van circa 1,5 miljard euro voor investeringen in onderhoud aan het spoor en (water)wegen, de veiligheid van (fiets)infrastructuur, versnelling van de woningbouwimpuls en verduurzaming van Rijksvastgoed. Hiervoor wordt het uitgavenplafond aangepast met een totaalbedrag van 1,3 miljard euro in de periode tot 2025.

Circulaire economie

De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2050 circulair is. Dat lijkt ver weg, maar we hebben nog maar 10 jaar (2030) om het gebruik van mineralen, metalen en fossiele grondstoffen te reduceren met 50%. In februari 2021 wordt de derde conferentie Circulaire economie georganiseerd. Dit zal een platform zijn om de overgang te versnellen, van elkaar te leren en beter samen te werken.

Ik hoor graag van je hoe we dit denken op te pakken!

Bron

Groet,
Team Druchtman

Contact opnemen >

Actueel bij Druchtman & Partners

Relevante informatie

Direct toegang tot kennis en updates