Samenwerken of samen werken? 


samenwerken of samen werken

Soms denk je weleens: “Wie ben ik dat ik een verschil kan maken?” Nu heeft een spatie in een tekst soms grote invloed op de betekenis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar samenwerken of samen werken. Daar zit een wereld van verschil tussen: zonder spatie ben je één team met één doel, maar met een spatie werk je tegelijkertijd, maar niet aan hetzelfde of met hetzelfde doel.

Laat ik dit illustreren met een voorbeeld. Onlangs was ik bij een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Hun strategie voor de komende jaren is zich omvormen van een bouwbedrijf naar een aannemer. Dus een bedrijf dat werk aanneemt en het gehele bouwproces managet. Ze zullen dan veel minder werkhanden hebben en veel meer BIM-, project- en procesmanagers. Maar dit vraagt wel iets van de medewerkers. Het is een andere manier van denken en een andere manier van werken. Kortom, er MOET samengewerkt worden met externe partners. En die processen zijn anders dan dat je met collega’s werkt. Ga maar na: collega’s ken je vaak al wat langer en je weet wat zijn of haar sterke en zwakke kanten zijn. Maar met externen is het maar de vraag met wie je verplicht wordt samen te werken. Vaak hangt het af van wie de tender wint, of met wie je in een bouwcombinatie zit.

A true collaboration is trickier than a marriage, because you can’t hide – Lisa Gerrard

Oftewel: een echte samenwerking is lastiger dan een huwelijk, want je kunt je niet verbergen. Uiteraard is het dan belangrijk om van tevoren goede afspraken te maken (en je aan die afspraken te houden). Maar net zo belangrijk is het om processen te monitoren en workflows vast te leggen. Gelukkig hebben wij daar mooie oplossingen voor. Want naast bijvoorbeeld een BIM-handboek of een IDM kan het simpelweg automatisch traceren van de voortgang van een actiepunt al heel nuttig en tijdbesparend werken. Ook weten wie wat wanneer heeft ontvangen en gedownload is toch wel heel nuttig. Niet om elkaar te controleren, maar om dat ene doel te bereiken: het bouwen van een gebouw, woning of kunstwerk.

Mattie Stepanek omschreef dat heel mooi:

Unity is strength… When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved

Vrij vertaald: Eenheid is kracht. Met teamwork en samenwerking kunnen geweldige dingen worden bereikt. En dat is belangrijk. Samen kunnen we de wereld aan.  Al worden bouwteams van boven opgelegd, het hebben van één doel zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan. En met dat doel is het ook noodzakelijk om niet de grenzen van de afspraken op te zoeken, maar in overleg te treden en elkaar dingen te gunnen. Want uiteindelijk is geven beter dan graaien.

BIM is samenwerken

Waar er vroeger, in de pré-BIM periode, al werd samengewerkt is dat met de komst van BIM al een noodzaak tijdens de ontwerpfase. Want virtueel bouwen levert zoveel kansen op. Maar met die kansen levert BIM ook veel gegevens op. En er wordt, terecht, verwacht dat die gegevens met elkaar worden gedeeld. Dat delen kan stress opleveren: wie heeft wat gehad? Heeft hij wel de juiste gegevens? Heb ik wel de laatste informatie? Waar kan ik de juiste data terugvinden? Wat verwacht de ander van me? En wanneer verwacht hij dat?

Die stress kunnen we niet gebruiken!

Bent u nieuwsgierig hoe u kunt samenwerken in plaats van samen te werken? Maak dan nu een afspraak.

Bas Wolse – Management Consultant, Druchtman & Partners

Contact opnemen >


© 2020 Druchtman & Partners B.V. All rights reserved.