LA | Architecten Ingenieurs profiteert van Newforma

LA architecten
In de afgelopen jaren is de hoeveelheid data bij bouwprojecten explosief toegenomen. Voor het beheren en snel toegang hebben tot al die data is een Project Informatie Management (PIM)- systeem zoals Newforma onmisbaar. Ook LA | Architecten Ingenieurs plukt hiervan de vruchten. “Als medewerkers naar projectinformatie zoeken, zeg ik altijd: het staat in Newforma,” zegt systeembeheerder en BIM-specialist René Bronstijn van het Veghelse architectenbureau.

Bij hedendaagse bouwprojecten is de hoeveelheid en verscheidenheid aan projectinformatie dermate groot dat er in een organisatie al snel informatie-eilandjes ontstaan. “Voorheen werden alle project e-mails bewaard in allerlei verschillende Outlook-mappen van in-dividuele medewerkers. Maar het grote voordeel van Newforma is dat de projectinformatie niet langer is verspreid over het hele netwerk, maar dat alle e-mails met de daaraan gekoppelde projectinformatie centraal op één plek staan. Daar-door kun je al die gegevens snel en eenvoudig terugvinden en hoef je minder te zoeken. Kortom, wat Newforma belooft, dat doet het ook!”, zegt een enthousiaste René Bronstijn. In 2015 besloot LA | Architecten Ingenieurs tot de aan-schaf van Newforma bij Druchtman & Partners, onderdeel van de ICN Group. De introductie van dit PIM-systeem vergde wel enige gewenning. “Medewerkers hebben toch vaak de neiging om op hun eigen, vertrouwde manier naar projectinformatie te blijven zoeken. Maar als nu iemand bij mij aanklopt voor bepaalde projectinformatie, zeg ik altijd: ‘Kijk maar in Newforma, daar staat alles in!’ Ook kunnen wij dankzij Newforma precies bijhouden wie, wanneer welke digitale informatie heeft verstuurd en wanneer een klant die informatie heeft gedownload.”

Alle projectinformatie staat op één plek en je hoeft minder te zoeken

Beveiligde webportal

Newforma vereenvoudigt niet alleen de informatie-uitwisseling in het bedrijf, maar ook met externe teamleden die zelf niet over Newforma beschikken. Dat laatste doet LA | Architecten Ingenieurs met Newforma Info Exchange. “Dit is een beveiligde webportal waarmee het ook mo-gelijk is om grote bestanden aan je e-mail toe te voegen”, verduidelijkt Bronstijn. “Het voordeel ten opzichte van programma’s als WeTransfer of Dropbox, waarmee we voorheen werkten, is dat bij Info Exchange de informatie op je eigen server blijft en niet in de cloud terecht komt. Daardoor is de informatie veel beter beveiligd. Sommige opdrachtgevers, waaronder overheden, hechten daaraan grote waarde.”

Snelle terugverdientijd

Aangezien project e-mails de grootste informatiestroom tussen projectpartners vormen, maakt LA | Architecten Ingenieurs ook gebruik van de Project E-mail app. “Hiermee heeft ook iedereen die onderweg is op zijn smartphone of tablet altijd toegang tot alle gewenste projectinformatie”, zegt Bronstijn. “Daarnaast gebruiken wij intern ook af en toe de Newforma Add-in voor Autodesk Revit; hiermee worden Revit-gegevens automatisch gesynchroniseerd in Newforma, en vice versa. De conclusie luidt dat ook bij het werken met gelinkte modellen de grote voordelen van een BIM-model overeind blijven, namelijk sneller, efficiënter en dus goedkoper werken.

Al met al levert Newforma voor ons naar schatting een tijdsbesparing op van 5 minuten per medewerker per dag. Bij de 17 medewerkers die ons bureau telt komt dat dus neer op zo’n anderhalf uur tijdbesparing per dag. Vermenigvuldig dat maar eens met gemiddeld 250 werkdagen per jaar. Afgezet tegen de jaarlijkse installatie- en onderhoudskosten van Newforma kun je dus op je vingers natellen dat die investering zichzelf snel terugverdient!”

Bouwkundig inzicht met Revit

Voorafgaande aan Newforma stapte LA | Architecten Ingenieurs in 2012 al over van het werken in 2D naar 3D. Bronstijn: “Tot die tijd tekenden we onze projecten in AutoCAD Architecture. Maar omdat wij ons graag meer wilden gaan toeleggen op 3D en BIM, hebben wij destijds bij ICN Soluti-ons een aantal Autodesk Building Design Suites met Revit aangeschaft. Het mooie van Autodesk Revit is dat je echt aan het bouwen bent: je sta-pelt nog net niet zelf de stenen op elkaar, maar je hebt er wel bouwkundig inzicht voor nodig. Bij Revit komt je vaktechnische kennis in elk geval veel beter tot zijn recht dan bij AutoCAD, waarbij je toch veel meer bezig bent met de vertaling van 3D naar 2D naar 3D. Bovendien zie je een gebouw visueel tot stand komen. Vroeger als tekenaar moest je een gebouw helemaal in je hoofd visu-aliseren, nu wordt het meteen voor je ogen zicht-baar. Inmiddels tekenen wij al onze nieuwe projecten zoveel mogelijk in Revit. Af en toe gebruiken wij ook nog AutoCAD Architecture, met name bij oude projecten die nog in 2D zijn uitgevoerd en waarop bijvoorbeeld nog een aanvulling nodig is.”

Gelinkte modellen

Vaak wordt het werken in 3D in één adem ge-noemd met BIM, maar Bronstijn plaatst daar een kanttekening bij: “Wij BIMmen weliswaar met externe partners zoals constructeurs en installateurs, maar wij zijn nog niet zover dat wij daadwerkelijk in één en hetzelfde 3D-gebouwmodel werken. Dat laatste wordt vaak beschouwd als het Ei van Colombus, maar de praktijk is toch weerbarstiger. Voor een eenduidige en uniforme data-uitwisseling is het bijvoorbeeld praktischer om een tweewekelijkse vergadering tussen bouwpartners te beleggen dan alles in één BIM-model te stoppen. Bij ons werkt iedere partner daarom met zijn eigen aspectmodel; deze worden wel aan elkaar gelinkt. Dit geeft je zicht op het werk van de ander en biedt de mogelijkheid tot clash-detectie; zodoende kun je mooi zien of zaken met elkaar kloppen.” De conclusie luidt dat ook bij het werken met gelinkte modellen de grote voordelen van een BIM-model overeind blijven, namelijk sneller, efficiënter en dus goedkoper werken.

Actueel bij Druchtman & Partners

Relevante informatie

Direct toegang tot kennis en updates