BIM bevordert bij Croes de onderlinge afstemming

Croes bouwtechnisch ingenieursbureau
In de bouw was het altijd zo dat technische gebreken op de bouwlocatie op een papiertje werden genoteerd, om deze daarna op kantoor handmatig in een Excel-sheet te plaatsen. Een nogal omslachtige werkwijze. Dankzij de komst van het Project Informatie Management (PIM)-systeem Newforma, waarbij alle gewenste projectinformatie altijd mobiel beschikbaar is op de smartphone of tablet, is dit verleden tijd. Ook Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau uit Nijmegen plukt volop de vruchten van de Newforma Mobile Apps.

In het voormalige meisjespensionaat Mariënbosch in Nijmegen werden in het voorjaar van 2015 door Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau 347 zelfstandige studentenwooneenheden gerealiseerd. Voor de kwaliteitscontrole van dit omvangrijke project maakte Croes gebruik van de Newforma Plans App, één van de handige mobiele applicaties van het PIM-systeem Newforma. “Met behulp van een iPad noteert de kwaliteitscontroleur, samen met de uitvoerder, de gebreken per ruimte”, verduidelijkt directeur Hans Croes. “Er kan worden toegevoegd wanneer het gebrek dient te worden opgelost en ook door wie. Ook kunnen actielijsten voor onderaannemers of snapshots van plattegronden en dergelijke worden gegenereerd. Dit gebeurt allemaal automatisch. Vroeger werd elke opmerking op de bouwplaats op papier genoteerd om die vervolgens in een Excel-lijst te plaatsen. Dat hoeft nu niet meer, dat scheelt ontzettend veel werk. En dankzij de Project Teams App beschikt iedereen ook altijd over de contactgegevens van alle andere projectpartners.”

Beveiligde webportal

Croes maakt ook gebruik van de Newforma Capture App, waarmee op de bouwlocatie gemaakte foto’s van commentaar kunnen worden voorzien en automatisch in de juiste map worden gezet. “Tijdrovende handelingen, zoals het met een kabeltje verbinden van je fotocamera met een pc, behoren daarmee tot het verleden”, vervolgt Croes. Behalve dat Newforma interne werkprocessen stroomlijnt, is het ook mogelijk om via een beveiligde webportal projectinformatie te delen met externe bouwpartners en opdrachtgevers. Croes: “Via onze ‘Portal Croes’ kunnen alle in- en externe projectpartners actielijsten samenstellen en de laatste stand van zaken bijhouden. Als gebreken worden opgelost, is dit ook voor alle betrokkenen inzichtelijk via de portal. Onze ervaringen met deze manier van werken zijn erg positief; het is efficiënt en het komt de kwaliteit en de controle daarvan zeer ten goede.
Aanvankelijk stonden sommige projectpartners nogal wantrouwend tegenover de Mobile Apps. Zo van: moeten wij nu echt met een iPad gaan rondlopen? Maar inmiddels zijn ze toch gaan inzien dat dat veel handiger is dan op de bouw-plaats steeds met een stapel formulieren onder je arm te moeten sjouwen.”

Nu fysieke tekeningen zijn vervangen door PDF-bestanden, hebben wij met Newforma de mogelijkheid om de goedkeuring ervoor digitaal vast te leggen

Grip op projectinformatie

Zo’n drie jaar geleden besloot Croes tot de aan-schaf van Newforma bij Druchtman & Partners. “Als gevolg van de toenemende digitalisering hadden wij het gevoel dat wij langzaam maar zeker de grip op projectinformatie aan het verliezen waren”, zo motiveert Croes het besluit om Newforma bureaubreed in te voeren. “Voorheen werd alle project e-mail bewaard in verschillende Outlook-mappen en werd hetzelfde mailbericht vaak op meerdere plaatsen bewaard. Maar Newforma zorgt er automatisch voor dat alle e-mails met de daaraan gekoppelde projectinformatie centraal op één plek staan. Voor onze projectinformatie zijn wij langzamer-hand overgestapt naar een digitaal dossier. Belangrijk is vooral dat je daarin specifieke projectinformatie snel en eenvoudig kunt terugvinden, want in de dagelijkse bouwpraktijk gaan veel tijd en kosten gepaard met het zoeken naar de juiste documenten en informatie. Newforma met zijn handige zoekfunctie neemt ons veel werk uit handen. Alleen al vanwege het feit dat we nu veel meer grip hebben op projectinformatie, denk ik dat de investering in Newforma zichzelf snel terugverdient.”

ISO-certificering

Wat voor Croes ook doorslaggevend was bij de keuze voor Newforma, is het feit dat de bestaande directorystructuur gewoon in stand blijft en dat er geen enkele aanpassing nodig is op het bedrijfsnetwerk . “Dat is een belangrijk verkoopargument, want als wij ooit onverhoopt zouden stoppen met Newforma, levert dat geen problemen op voor ons bedrijfsproces.”
Croes zegt ook veelvuldig gebruik te maken van de functie Document Control: “Deze bevat handige tools om document sets te genereren en in één keer naar meerdere partijen te versturen. Ook heel praktisch is de mogelijkheid om via de beveiligde webportal grote bestanden te versturen; hiervoor zijn wij niet meer afhankelijk van een dienst als WeTransfer.” Ook bij ISO-certificeringen bewijst Newforma zijn toegevoegde waarde. In het kader van de interne kwaliteitsborging worden alle documenten die bij Croes de deur uitgaan eerst goedgekeurd. “In het verleden ging dat met een stempel en een paraaf op een tekening”, zegt Croes, “maar nu fysieke tekeningen zijn vervangen door PDF-bestanden, hebben wij de mogelijkheid om met Newforma die goedkeuring digitaal vast te leggen. Op die manier hebben wij altijd inzicht in wie, wat en wanneer heeft goedgekeurd.”

Integratie met Autodesk Revit

In de afgelopen jaren heeft Croes meer dan vijftig bouwprojecten in BIM uitgewerkt. Ook daarbij komt Newforma goed van pas. “Met de Newforma Add-in voor Autodesk Revit worden bouwkundige Revit-gegevens automatisch gesynchroniseerd in Newforma. Hiermee kunnen onder meer automatisch tekeninglijsten worden gegenereerd. Dat scheelt onze tekenaars veel typwerk”, zegt Croes, die met zijn bureau in 2009 de overstap maakte naar het tekenen in 3D met Revit. “En twee jaar later hebben wij bij ICN Solutions meerdere Autodesk Building Design Suites aangeschaft, met onder meer Revit Architecture en Revit Structure. Dat is heel praktisch, want ons bureau heeft zowel de disciplines van bouwkunde als constructie in huis. Als wij nu bijvoorbeeld een dragende muur tekenen, hebben wij daarvoor geen apart constructie- en bouwkundig model meer nodig, maar hoeven wij zo’n muur maar één keer te tekenen. Wij tekenen dus met meer tekenaars in één en hetzelfde BIM-model.”

Snel hoeveelheden bepalen

Volgens Croes biedt BIM veel voordelen voor zowel opdrachtgevers als bouwpartijen. “Het bevordert de onderlinge afstemming, zorgt voor minder faalkosten en een kortere bouwtijd. Als de bouwkundige elementen goed worden gecodeerd, kunnen in de werkvoorbereiding en calculatie hoeveelheden snel worden bepaald. Dat bespaart veel tijd. Het voornaamste voordeel van een BIM-model voor de opdrachtgever is dat die een beter inzicht krijgt in het eindresultaat. Voorheen waren opdrachtgevers altijd gewend om 2D-tekeningen met doorsnedes te krijgen, maar omdat zij zo’n tekening niet kunnen lezen, hadden zij geen idee hoe zo’n gebouw er uit kwam te zien. Met Autodesk Revit daarentegen kun je heel eenvoudig 3D-plaatjes of filmpjes maken waarmee opdrachtgevers door het gebouw heen kunnen wandelen.”

Actueel bij Druchtman & Partners

Relevante informatie

Direct toegang tot kennis en updates