Privacy en klantgegevens

opslag veilig data vinden

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de privacy van klanten en bescherming van klantgegevens. Volgens deze wet dient Druchtman & Partners zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die zij van haar klanten inziet, verwerkt en/of opslaat. Dit betekent onder meer dat wij met onze klanten een verwerkersovereenkomst aangaan. Hierin is vastgelegd voor welke doeleinden persoonsgegevens worden vastgelegd, hoe die gegevens zijn beveiligd en dat we alle gegevens en informatie van klanten vertrouwelijk behandelen en voor derden geheim houden.

Op deze website vindt u de standaard verwerkersovereenkomst die beschrijft hoe Druchtman & Partners met de persoonsgegevens van haar klanten omgaat. Neem contact met ons op als u hierover vragen heeft.

Actueel bij Druchtman & Partners

Relevante informatie

Direct toegang tot kennis en updates