Doe Vriendelijk Dag

17 februari – Doe Vriendelijk Dag

Vandaag is het The Random Acts of Kindness Day. Op deze dag mag je extra vriendelijk doen tegen je medemens. Wat een mooi initiatief om een hele dag aan vriendelijkheid te wijden! Wist je dat vriendelijkheid slechts één van de negen eigenschappen is van een goed leven? Deze negen eigenschappen zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Vriendelijkheid komt van het Griekse woord ‘χρηστότης of chresotes’. Dat woord betekent veel meer dan alleen maar de vriendelijkheid zoals wij dat kennen. Het betekent: bruikbaarheid, moreel, uitmuntend in karakter of houding, zachtmoedigheid en goedheid. Op de site van de Nieuw-Zeelandse initiatiefnemers van The Random Acts of Kindness Day staat een hele lijst wat je zou kunnen doen: geef een vreemde een compliment, laat een bemoedigend briefje achter in de brievenbus van je buren, geef een werknemer een extra uur om te lunchen, laat een auto voor je invoegen in het verkeer, etc…

In de bouw zou dit ook een mooi initiatief kunnen zijn. Laat je zachte kant eens zien. In plaats van hard en berekenend kun je vandaag beginnen je kwetsbaar op te stellen. Deze Doe Vriendelijk Dag zou een mooi begin zijn voor een bouwwereld waarin we meer en meer onze verdediging laten vallen en onszelf laten zien. Ik heb wel wat ideeën wat je zou kunnen doen op deze dag:

  • Loop eens naar die bouwer toe die je eigenlijk nooit spreekt en begin en praatje. Vraag oprecht geïnteresseerd naar zijn of haar leven en beleving.
  • Geef een transporteur een compliment over z’n levering.
  • Neem taart mee voor in de bouwkeet.
  • Stuur een leuk appje naar iemand.
  • Deel oprecht gemeende complimentjes uit.

Doe eens lief en let een beetje op elkaar. Want bouwen, dat doen we samen.

Groet,
Team Druchtman

Actueel bij Druchtman & Partners

Relevante informatie

Direct toegang tot kennis en updates