Circulair bouwen is zo oud als de Middeleeuwen

Circulair Bouwen, de nieuwste hype?

Of een logisch vervolg op cradle to cradle en recycling?

Afgelopen zomer ben ik met mijn gezin naar Xanten geweest. Daar wordt de oude Romeinse stad weer deels herbouwd. Het is een hele ervaring om te zien hoe, net over de grens, de Romeinen wonen en leefden in de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana. In de loop van de vierde eeuw kwam er door de verwoestende invallen van de Franken definitief een einde aan het stadse leven op het terrein van de oude Colonia. In de daarop volgende eeuwen haalden de mensen de stenen uit de vervallen en verwoeste bouwwerken en bouwde daarmee de middeleeuwse stad Xanten. Dat hergebruik van die stenen is een mooi voorbeeld van circulair bouwen! Stenen waren in die tijd een schaars goed, vergelijkbaar met onze huidige tijd waarin grondstoffen ook steeds schaarser worden.

Circulaire economie

Het rapport van ABN AMRO biedt een mooi overzicht wat een circulaire economie inhoud:

 1. Alle materialen worden – in theorie – oneindig gerecycled.
 2. Alle energie is afkomstig van hernieuwbare of anderszins duurzame bronnen.
 3. Menselijke activiteiten ondersteunen en versterken het ecosysteem en zijn natuurlijke kapitaal.
 4. Menselijke activiteiten dragen bij aan een diverse maatschappij.
 5. Menselijke activiteiten ondersteunen en versterken geluk en gezondheid.
 6. Grondstoffen worden gebruikt om meer dan alleen financiële waarde te creëren, bijvoorbeeld ecologische of maatschappelijke waarde.

 

Het uiteindelijke doel is een economie:

 • waarin materiaalstromen efficiënt worden gemanaged en gerecycled;
 • die volledig draait op basis van hernieuwbare energie;
 • zonder negatief effect op menselijk leven of het ecosysteem.


Bron: Ellen MacArthur Foundation

En dan nu de bouw

Er wordt bij circulair bouwen nu veel gekeken naar het ontwerp en de hergebruik van materialen. Wat mij daarin triggert is dan de focus ligt op de materialen. Bij BIM kan er al heel vroeg geanticipeerd worden in het ontwerp. Dit voorkomt faalkosten, verhoogt de kwaliteit en versterkt het lifecycle-denken. Maar BIM bestaat uit drie delen:
B: Building
I: Information
M: Modelling

De focus ligt wat mij betreft erg veel op de B & M, maar hoe gaan we om met de I?
Circulair Informatie Management, is voor circulaire gebouwen van wezenlijk belang:

 1. Houdt bij welke materiaalkeuzes er gemaakt zijn en waarom.
 2. Houdt bij wat de materiaaleigenschappen zijn en hoe deze (her-)gebruikt kunnen worden.
 3. Leg afspraken vast die over 10, 15 of 20 jaar nog steeds belangrijk zijn.
 4. Stop niet met een As Built BIM model, maar gebruik het 3D model als een As Maintained model waarbij bij hergebruik alle gegevens actueel zijn.
 5. Bouw het BIM model zo op dat de aspectmodellen te hergebruiken zijn in de volgende gebruiksfase van het gebouw of de gebouwonderdelen.
 6. Draag de informatie over in de nieuwe fase.

We zijn rentmeesters van deze aarde, laten we zuinig omgaan met materialen, mensen en de natuur. En maak daarbij gebruik van kennis, kunde en ervaring van de mensen om je heen.

Wilt u in gesprek gaan over hoe wij u kunnen bijstaan in Circulair Informatie Management?
Neem dan contact met ons op via info@druchtman.nl

Groet,
Team Druchtman

Actueel bij Druchtman & Partners

Relevante informatie

Direct toegang tot kennis en updates