Organisatieblindheid verandert in inzicht

Zich

Wij brengen problematiek in kaart en laten zien hoe u meer grip op projecten krijgt

Een project is snel gestart onder leiding van uzelf of één van uw medewerkers. Met frisse moed gaat u aan de slag. Vaak komt echter al snel de vraag naar boven hoe op het project grip te krijgen en te houden. We zien dat er iets niet gaat zoals het moet, maar de vinger op de zere plek leggen blijft lastig. Binnen uw organisatie gaat kennis verloren en fouten herhalen zich daardoor. Op die manier kunnen de onnodige kosten al gauw zo’n 25% van het projectbudget uitmaken.

Hoe komt het dat het voor een interne organisatie zo lastig is om te achterhalen op welk vlak kansen en verbeteringen mogelijk zijn? Organisatieblindheid maakt het lastig, zo niet onmogelijk, om onafhankelijk feedback te geven op collega’s en leidinggevenden. Laat staan om zelfreflectie te doen.

Druchtman & Partners helpt de problematiek in kaart te brengen die ervoor zorgt dat u geen grip op projecten heeft. Door het stellen van een aantal gerichte vragen verkrijgen we een beeld van de wijze waarop uw projectorganisatie functioneert. Wij adviseren vervolgens welke ontwikkelingsstappen te nemen zijn, verdeeld over de deelaspecten van het project.

Wilt u weten wat een bedrijfsscan voor uw organisatie kan opleveren? Maak nu een afspraak voor een oriënterend gesprek met een van onze adviseurs.

Direct toegang tot kennis en updates