Bedrijfsscan

Een bedrijfsscan biedt u de mogelijkheid om inzicht te krijgen op de problematiek. Druchtman & Partners onderzoekt welke ontwikkelingsstappen te nemen zijn.

Bedrijfsscan / BIM-Scan

Een project is snel gestart. Één van uw medewerkers, of uzelf, wordt de projectleider en met frisse moed gaat men aan de gang. De vraag komt al snel naar boven hoe grip te krijgen en te houden op het project. Vaak zien we dat er iets niet gaat zoals het moet, maar de vinger op de zere plek leggen blijft lastig. Kennis gaat verloren en fouten worden herhaald. De onnodige kosten kunnen stijgen naar zo'n 25% van het projectbudget.

Waarom door Druchtman & Partners?

Voor een interne organisatie is het lastig om exact te achterhalen op welk vlak de kansen en verbeteringen liggen. Organisatieblindheid noemen we dat. Het is lastig, zo niet onmogelijk, om onafhankelijk feedback te geven op collega's en leidinggevenden. Laat staan zelfreflectie te doen.

Inzicht!

Een bedrijfsscan biedt u de mogelijkheid om inzicht te krijgen op de problematiek. Druchtman & Partners onderzoekt welke ontwikkelingsstappen te nemen zijn, verdeeld over de verschillende deelaspecten van het project. Wij kunnen met behulp van een aantal gerichte vragen een beeld krijgen van de wijze waarop uw projectorganisatie functioneert. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

         Maak nu een afspraak

druchtman en partners bedrijfs scan