Advies bij onderzoek BIM, VR en AR

Virtual Reality (foto Autodesk)

Gebrekkige communicatie en gestoorde informatiedoorstroming tussen verschillende partijen in de bouwkolom (klant, architect, aannemer, arbeider, ingenieur enz.) veroorzaken faalkosten en uitvoeringsfouten. De Vlaamse bouwsector wordt alsmaar digitaler dankzij virtuele bouw­informatie­modellen (BIM). Deze modellen worden verrijkt door extra informatie te koppelen voor de verschillende bouwactoren (klant, ontwerpers, uitvoerders en exploitanten). Het onderzoek van Hogeschool PXL in Hasselt (B) wilt het BIM-model uitbreiden met Augmented Reality en Virtual Reality (AR/VR). Druchtman & Partners draagt als adviseur bij aan dit onderzoek.

Verloop onderzoek

Aan de hand van drie praktische cases worden de mogelijkheden van AR/VR bij bouwprojecten met een BIM‐model in kaart gebracht. De meerwaarde van die uitbreiding wordt in verschillende bouwfasen onderzocht. De nieuwe campus van Hogeschool PXL doet dienst als case voor de ontwerp- en uitvoeringsfase, de Bouwcampus (het nieuwe bloeiende hart van de Limburgse bouwsector) voor de uitvoering, uitbating en onderhoudsfase. Daarnaast fungeert de PXL Tech campus voor studenten en onderzoeksmedewerkers als een real‐life case waarbij VR/AR wordt geïmplementeerd. Van de campus is daarvoor een digitale transformatie – via een 3D scan – naar een BIM-model gemaakt. Aan de BIM‐modellen worden vervolgens intelligente codes (QR, Layar, Zappar, tokens enz.) toegevoegd. Deze maken de link naar AR/VR mogelijk. Specifieke aandacht gaat uit naar de exploitatie- en onderhoudsfase van de gebouwen, waardoor VR en AR ook op lange termijn hun nut kunnen bewijzen.

Uiteindelijke doel is de Vlaamse bouwsector via good practices en een degelijke eindrapportage een overzicht te bieden van de mogelijkheden, voor‐ en nadelen van Virtual Reality en Augmented Reality met BIM‐gemodelleerde bouwprojecten.

Actueel bij Druchtman & Partners

Relevante informatie

Direct toegang tot kennis en updates