Beter beheer van en toegang tot data 


strongroom cloudarchivering

Druchtman & Partners en Data Matters bundelen de krachten van project information management (PIM) software Newforma met die van online datakluis Strongroom. Hierdoor kunnen bedrijven in de bouwsector hun steeds grotere hoeveelheden data beter beheren en toegankelijk maken.

Het vanuit een projectomgeving verplaatsen van archiefdata naar een speciaal daarvoor bedoelde cloud-omgeving zorgt ervoor dat de werkomgeving in Newforma ‘licht’ en overzichtelijk blijft. In het Strongroom online archief worden de te bewaren dossiers en metadata opgeslagen.

In metadata kan van ieder archiefstuk de wettelijke bewaar- en vernietigingstermijn worden vastgelegd. Zo blijft de authenticiteit van het dossier gewaarborgd. Dit is van belang bij mogelijke juridische onenigheid, of bij het terughalen en doorzoeken van oude dossiers.

Gearchiveerde dossiers zijn rechtstreeks toegankelijk via het dashboard in. Ook voor wie nog niet met Newforma werkt, is Strongroom beschikbaar. Het is dan een kwestie van inloggen via de beveiligde webomgeving. Uiteraard alleen voor wie daarvoor de juiste autorisatie heeft.

Als extra dienstverlening bieden Druchtman & Partners en Data Matters de optie om data uit verouderde applicaties te migreren en toegankelijk te maken in Strongroom. Ook massaconversie van bestanden naar bijvoorbeeld PDF/A behoort tot de mogelijkheden. Ruim 600 bron- en doelformaten worden daarbij ondersteund.

Strongroom >


© 2023 Druchtman & Partners bv - All rights reserved.