TRAININGEN

Training communicatie

De kern van goed samenwerken is communicatie. BIM verwacht dat er meer en meer wordt samengewerkt. In een cursusdag krijgt u meer inzicht in de uitdagingen van goede communicatie. In interactieve sessies worden verschillende communicatieproblemen naar voren gebracht.

Training Samenwerken

Samenwerken gaat verder dan een online platform waar gegevens met elkaar gedeeld worden. Kenmerkend voor de bouw is dat Project Managers en de teamleden in staat moeten zijn om succesvol samen te werken in een tijdelijke werkomgeving. De teamleden kennen elkaar niet en hebben er niet om gevraagd samen te werken. In deze cursus leert u uw effectiviteit te verhogen met het gebruik van best practices, gereedschappen en samenwerkingsvaardigheden.

Training BIM Protocol

Afspraak = Afspraak. Maar de vraag is hoe leg je die afspraken goed vast? Een BIM protocol is noodzakelijk om voorafgaand aan het project, helder te omschrijven welke bedrijven en organisaties als team betrokken zijn, welke gegevens ze van elkaar verwachten in een BIM. In elk protocol vindt u terug wie de ontwikkelaar is en waar u terecht kunt met uw vragen en/of opmerkingen. Deze cursus leert u de do’s en don’ts van een BIM protocol.

         Maak nu een afspraak