BIM implementatie

De overschakeling van een analoge naar de digitale wereld gaat razendsnel. Het is een volledig gedigitaliseerd proces dat, met een computer-leesbare gegevens bijdraagt aan de besluitvorming tijdens de volledige levenscyclus van activa. De sleutel tot het ontsluiten van deze gegevens is building information modeling (BIM). Niet alleen vanuit een digitale technologie perspectief, maar ook door het veranderen van processen en cultuur. Dit resulteert in een betere samenwerking tussen ontwerp, bouw en beheer. De ontwikkeling van BIM-mogelijkheden en nieuwe manieren om actief kennis te beheren zal de sleutel worden voor de uitvoering. BIM verandert het fundament voor de bouwsector.

Harmonisatie van informatiebeheer, waarin 3D geometrie en gegevens worden opgeslagen en gedeeld tussen partijen in heel de bouwkolom, draagt bij aan een optimale manier van samenwerking binnen de bouw, infra en in de gebouwde omgeving.

Faalkosten

BIM heeft de potentie om een revolutie te zijn in de relatie tussen ketenpartners, het creëren van nieuwe business modellen, het verminderen van zowel kapitaal- en operationele kosten, het verkorten van levertijden, de efficiëntie te verhogen, reduceren van afval en activa die leveren 'In één keer goed is' door middel van zachte landing en voorspellende data in de gehele levenscyclus.

BIM

Verandering en implementatie

Indien de industrie bezit neemt van deze nieuwe toekomst dan is het van essentieel dat organisaties en individuen niet blind varen, maar een veranderingsplan en BIM implementatietraject ontwerpen, zowel voor nu als in de toekomst. In feite een toekomstig bestendige digitale strategie op langere termijn.

Druchtman & Partners begeleidt, ondersteunt, schrijft en implementeert BIM trajecten.

         Maak nu een afspraak