De zachte kant van BIM

BIM zorgt voor een intensere manier van samenwerken. Verschillende disciplines binnen het bouwproces gaan gelijkwaardiger wijze met elkaar om dan vroeger: de vroegere onderaannemer zit nu aan tafel met de opdrachtgever; de facilitair manager overlegt nu met de hoofdaannemer; de brandveiligheidsadviseur legt de adviezen neer voor de eindgebruiker. BIM zorgt ervoor dat we eerder met elkaar moeten samenwerken. BIM vergt vertrouwen. Het zijn zachte termen voor een harde wereld. Maar niet minder belangrijk. In dit gemengde proces, het BIM proces, komen onze zwaktes eerder naar voren. We moeten het achterste van onze tong laten zien.

Maar kunnen we dat wel? Wat hebben we als mens nodig voor BIM-samenwerking? Onderzoek (Wei Wu en Raja, 2014) heeft uitgewezen dat een BIMmer verschillende kwalificaties nodig heeft:

  1. Technische en functionele vaardigheden
  2. BIM Workflow/ strategische planning
  3. Kennis van multidisciplinair modelmanagement
  4. BIM communicatievaardigheden
  5. BIM samenwerkingsvaardigheden

 

Dus naast technische kennis ook vaardigheden in communicatie en samenwerken. Wanneer we kijken naar het artikel van Davies e.a. (2015) over Soft Skills requirements in a BIM project team wordt daar nog verder ingegaan op deze vaardigheden. Als eerste is communicatie een essentieel onderdeel van een BIM specialist. Verder onderhandelingsvaardigheden en conflictmanagement. Vervolgens is omgaan met autoriteit en leiderschap van wezenlijk belang. En tenslotte een open leerhouding.

In de uitvoeringsfase kijken de verschillende disciplines wezenlijk anders naar een project. De ontwerper, de bouwer, de eindgebruiker en de beheerder, allen hebben een andere rol voor het gebouw. Binnen het BIM-proces komen die deelnemers bij elkaar, wat er voor zorgt dan men zich moet kunnen inleven in de ander.

Druchtman en Partners kent en erkent deze soft skills. Wij begeleiden en trainen organisaties in deze processen.

 

 

 


 

BIM implementatie

De overschakeling van een analoge naar de digitale wereld gaat razendsnel. Het is een volledig gedigitaliseerd proces dat, met een computer-leesbare gegevens bijdraagt aan de besluitvorming tijdens de volledige levenscyclus van activa. De sleutel tot het ontsluiten van deze gegevens is building information modeling (BIM). Niet alleen vanuit een digitale technologie perspectief, maar ook door het veranderen van processen en cultuur. Dit resulteert in een betere samenwerking tussen ontwerp, bouw en beheer. De ontwikkeling van BIM-mogelijkheden en nieuwe manieren om actief kennis te beheren zal de sleutel worden voor de uitvoering. BIM verandert het fundament voor de bouwsector.

Harmonisatie van informatiebeheer, waarin 3D geometrie en gegevens worden opgeslagen en gedeeld tussen partijen in heel de bouwkolom, draagt bij aan een optimale manier van samenwerking binnen de bouw, infra en in de gebouwde omgeving.

Faalkosten

BIM heeft de potentie om een revolutie te zijn in de relatie tussen ketenpartners, het creëren van nieuwe business modellen, het verminderen van zowel kapitaal- en operationele kosten, het verkorten van levertijden, de efficiëntie te verhogen, reduceren van afval en activa die leveren 'In één keer goed is' door middel van zachte landing en voorspellende data in de gehele levenscyclus.

BIM

Verandering en implementatie

Indien de industrie bezit neemt van deze nieuwe toekomst dan is het van essentieel dat organisaties en individuen niet blind varen, maar een veranderingsplan en BIM implementatietraject ontwerpen, zowel voor nu als in de toekomst. In feite een toekomstig bestendige digitale strategie op langere termijn.

Druchtman & Partners begeleidt, ondersteunt, schrijft en implementeert BIM trajecten.

         Maak nu een afspraak